Viết Blog

Cách post bài lên blog

– Post bằng công cụ Posts:

  1. Tạo một Categories với tên theo chủ đề muốn thể hiện
  2. Add New Post với tiêu đề bài viết, sau đó chọn một categories để chứa bài viết/li>
  3. Publish lên (Quan trọng, vì phải publish thì mới xem được

Tạo bàng post thì tất cả các post sẽ được hiển thị trong post categories, và bài post mới nhất sẽ được đưa lên trên cùng của trang.

– Post bằng Link và Other website or my pages:

  1. Tạo một link Category
  2. Tạo một Page Categories đặt tên thích hợp
  3. Tạo một Page với nội dung cần thể hiện, có thể là một trang với nhiều link tới các website khác, với mỗi link trong page sẽ trỏ đến 1 URL website khác, có thể tùy chọn mở trong tab mới hoặc mở tại tab hiện hành, chọn page categories để chứa nó.
   Ở bước 3 này, ta có thể thay URL bằng địa chỉ của 1 page, link đã được tạo trước (với nội dung bài viết) trong blog wordpress này (cách tạo như trong bài viết này)
  4. Publish trang cần hiển thị
  5. Tạo một link mới, nhúng địa chỉ của Page vừa tạo bên trên vào link này
  6. Chọn link categories đã được tạo bên trên để chứa link

– Dùng widget để chọn link (chọn tên categories cần hiển thị), hoặc chọn post categories để hiển thị bên thanh menu trái hoặc phải

– Trong wordpress có cho gom nhóm theo trang 1,2,3… nếu chiều dài của bài viết quá dài không nhỉ?

–> xem ở đay
– Và wordpress có cho customzie lên menu ở dạng footer không?
– Nhúng Javascript thì làm sao?
– Css phần content hay có thể thao tác trên thanh menu nhỉ??
– Cần phải tìm hiểu nhiều… 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s