Web html demo

Link nội site: khi click vào 1 link sẽ trỏ đến 1 đoạn text trên cùng 1 page:

 1. dùng thẻ : <a href=”#wapp_topic20″>AAA</a>
 2. với “wapp_topic20” là tên của đoạn text bên dưới
 3. Đặt tên cho đoạn text như sau:
  <div>
  <a name=”wapp_topic20″>123456</a>
  <ul>Ví dụ link nội site</ul>
  </div>
 4. Xem ví dụ sau:
  Link demo
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s